Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Koło Młodych Techników PZITB

Z inicjatywy Pani mgr inż. Magdaleny Pytki-Leśniak i decyzją Zarządu Oddziału zostało uruchomione we wrześniu 2019 roku Koło Młodych Techników przy Oddziale PZITB w Gdańsku w szkołach:

  • Państwowe Szkoły Budownictwa,
  • Zespół Szkól Technicznych w Kartuzach,
  • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni

Misją Koła Młodych PZITB na Pomorzu jest wzajemny rozwój, integracja oraz budowanie dialogu ze środowiskiem zawodowym w branży budowlanej.

Celem założenia Koła Młodych PZITB jest:

  • uczestniczenie w ciekawych realizacjach inwestycji branży budowlanej,
  • podnoszenie kwalifikacji w zawodzie (np. szkolenie, kursy, konferencje)
  • budowanie kompetencji kluczowych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, co pomoże osiągnąć sukces np. ukończenie szkoły, zdobycie pracy, ukończenie studiów, przygotowanie oraz przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane.
  • integracja zawodowa

Opiekunem Koła Młodych Techników jest mgr inż. Magdalena Pytka-Leśniak

 

Zarząd Koła Młodych Techników PZITB:

Karolina Okrój – Przewodnicząca

Julia Jankowska- Wiceprzewodnicząca

Sebastian Wojtasiewicz – Sekretarz

Cezary Dubiński – Doradca Medialny

 

Regulamin Koła Młodych PZITB