Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Składki

Wysokość składek członkowskich

Wysokość minimalnej składki członkowskiej ustala Zarząd Główny PZITB. Na najbliższy rok  ustalono minimalne składki członkowskie w wysokości:

  • normalne (dla większości członków) w wysokości 8 PLN miesięcznie,
  • ulgowe (dla emerytów, rencistów, odbywających służbę wojskową, studentów oraz przebywających na urlopach wychowawczych) w wysokości 4 PLN miesięcznie.

Opłacanie składek jest odnotowywane w kartotece członka prowadzonej w Oddziale oraz w odpowiednich rubrykach w legitymacji członka. Składki opłaca się za pośrednictwem Koła (zbieranie składek przez skarbnika Koła, który też odnotowuje fakt opłacenia odpowiednią pieczęcią w legitymacji członka) albo bezpośrednio w Oddziale.

Jeśli już zostałeś członkiem PZITB, to pamiętaj o bieżącym regulowaniu składek członkowskich!

konto PZITB: PKO Bank Polski SA 53 1020 1811 0000 0002 0423 3474

Regulamin składek członkowskich PZITB