Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2018 roku

Na Konkurs zgłoszono 7 prac magisterskich wykonanych w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu przyznała I nagrodę i 2 wyróżnienia (zgodnie z Regulaminem Konkursu) następującym osobom:

I Nagroda dla mgr inż. Marty Łupina

za pracę pt.: „Niezgodności spawalnicze w spoinach czołowych i zmiany w stanie naprężeń wywołane procesem spawania” wydaną pod kierunkiem dr inż. Dariusza Kowalskiego

I Wyróżnienie dla mgr inż. Marka Korzeniowskiego

za pracę pt.: „Zaawansowana ocena stanu zmęczeniowego mostów przy wykorzystaniu danych monitoringu technicznego” wydaną pod kierunkiem dr inż. Łukasza Pyrzowskiego

II Wyróżnienie dla mgr inż. Magdaleny Pietrusińskiej

za pracę pt.: „Projekt stalowego silosu z uwzględnieniem obciążenia sejsmicznego” wydaną pod kierunkiem dr hab. inż. Michała Wójcika prof. nadzw. P.G.

Nagrody wręczono na uroczystej inauguracji roku akademickiego w dniu 27.09.2018 r.

 

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2019 roku

Komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w roku akademickim 2018/2019 przyznała:

Pierwsze miejsce w konkursie w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 2000,00 zł dla mgr inż. Łukasza Modzelewskiego za pracę pt.: Analiza numeryczna konstrukcji silosu wykonanego w technologii „SPIRO” wydaną pod kierunkiem dr hab. inż. Michała Wójcika prof. nadzw. PG

I Wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody książkowej dla mgr inż. Damiana Krefta za pracę pt.: „Analiza nośności granicznej hali 25 m z blach zimnogietych” za pracę wydaną pod kierunkiem dr hab. inż. Piotra Iwickiego prof. nadzw. PG

II Wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody książkowej dla mgr inż. Tomasza Domagały za pracę pt.: „Badanie sprężonego doczołowego połączenia śrubowego obarczonego błędami wykonania sprężenia” za pracę wydaną pod kierunkiem dr inż. Dariusza Kowalskiego i dr hab. inż. Piotra Iwickiego prof. nadzw. PG

Nagrody wręczono na uroczystej inauguracji roku akademickiego w dniu 04.10.2019 r.

 

Pobierz regulamin konkursu na pracę dyplomową

Pobierz zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs