Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

KURS przygotowujący do egzaminów na uprawnienia budowlane
PRAWO W BUDOWNICTWIE

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy inżynierów budowlanych oraz architektów w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Tematyka kursu jest opracowana pod kątem wymogów stawianych na egzaminach na uprawnienia budowlane.

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2023 odbędzie się w dniach:

 28, 29 kwietnia,  05, 06, 12, 13, 19, 20 maja 2023 r.

Ulotka POIIB wiosna 2023

Zgłoszenie uczestnictwa

Spotkanie informacyjne w dniu 03 kwietnia 2023 Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z inżynierami planującymi uzyskanie uprawnień budowlanych i ze studentami zainteresowanymi podjęciem pracy w budownictwie.

Załącznik:

OKK POIIIB ogłoszenie o spotkaniu 03 04 2023

Czasopismo „Przegląd Budowlany” i „Inżynieria i Budownictwo”

 „Przegląd Budowlany” – czasopismo naukowo-techniczne od roku 1929 promujące polski przemysł budowlany.

Właścicielem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, którego celem jest transfer wiedzy z zakresu inżynierii lądowej do praktyki budowlanej w zakresie planowania inwestycji, wykonawstwa, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii informatycznych.

Informujemy o możliwości zamówienia prenumeraty miesięcznika w tradycyjnej wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej.

Koszt prenumeraty w wysokości 30% jej wartości pokrywa członek PZITB, a pozostałe 70% dofinansowuje Oddział.

Cena rocznej prenumeraty w wersji elektronicznej – 168,48 zł.

Oferta dla członków PZITB w wysokości 30% wynosi 50,54 zł.

Wersja elektroniczna jest dostępna na portalach: www.e-kiosk.pl, www.gazety.pl, www.nexto.pl.

Cena rocznej prenumeraty w wersji papierowej – 186,84 zł z VAT.

Oferta dla członków PZITB w wysokości 30% wynosi 56,00 zł.

Zamówienia można składać na adres: biuro@pzitbgdansk.pl

„Inżynieria i Budownictwo” – tematyka czasopisma obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej. Czasopismo adresowane jest do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, rzeczoznawców, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, a także studentów.

Możliwość zamówienia miesięcznika w wersji papierowej i elektronicznej jest na takich samych warunkach jak w przypadku „Przeglądu Budowlanego”, ceny również są takie same. Koszt prenumeraty w wysokości 30% jej wartości pokrywa członek PZITB, a pozostałe 70% dofinansowuje Oddział.

Zamówienia można składać na adres: biuro@pzitbgdansk.pl

Zachęcamy do składania zamówień na prenumeratę powyższych czasopism w korzystnej cenie.

Konkurs pt. „Wspomnienia Seniora PZITB”

Prezydium Głównej Komisji Seniorów ogłasza II edycję Konkursu „Wspomnienia Seniora PZITB”

Załącznik: Regulamin konkursu

Wszystkich Seniorów zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i podzielenia się swoimi osiągnięciami z działalności zawodowej oraz wspomnieniami współpracy z autorytetami życia budowlanego.

Ponadto informujemy, że nagrody będą wręczane na dorocznych Krajowych Naradach Seniorów PZITB.

Zobacz więcej aktualności