Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Koło Seniorów przy Gdańskim Oddziale PZITB

Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału Gdańskiego PZITB powstało 14 lutego 1977 r., obecnie liczy 9 członków.

Przewodniczącym Koła Seniorów jest Władysław Podsiadły, który tę funkcję pełni od 2008 roku.
Koło Seniorów pracuje w oparciu o plan pracy przyjęty przez zebranie. Seniorzy PZITB spotykają się w budynku NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 pokój nr 206. raz w miesiącu, w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 11-tej, oprócz przerwy wakacyjnej.
Koło Seniorów organizacyjnie podlega pod Zarząd Oddziału Gdańskiego PZITB i ściśle współpracuje z innymi Kołami Seniorów NOT poprzez Komitet Seniorów Rady Wojewódzkiej NOT.
W działalności Kół Seniorów NOT dużo uwagi poświęca się organizowaniu akademii z okazji rocznic konstytucji 3-go Maja, i Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada) oraz wspólnej Wigilii przed Świętami Bożego Narodzenia.

Do zintegrowanej działalności Kół Seniorów NOT należą również jesienne wyjazdy na grzyby do różnych leśniczówek i inne wycieczki tematyczne. Biorą czynny udział we wspólnym święcie seniora NOT.

Zarząd Koła Seniorów PZITB wnioskuje do Zarządu Oddziału Gdańskiego PZITB o należne honory dla zasłużonych członków PZITB, w swym planie pracy ma również troskę o chore koleżanki i chorych kolegów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach.