Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Koło Młodych PZITB (Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa)

Jesteś studentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i w niedalekiej przyszłości zamierzasz podjąć pracę zawodową na budowie, w biurze projektowym lub w przygotowaniu produkcji?

Razem z nami możesz już teraz nawiązać kontakty ze środowiskiem budowlanym.

Dlatego też pragniemy zaprosić Cię do Koła Młodych…

Co da ci członkostwo w stowarzyszeniu?

– Przystępując do Koła Młodych stajesz się członkiem PZITB, masz możliwość skorzystania ze zniżek na szkolenia przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane.
– Możesz nieodpłatnie otrzymywać fachową literaturę taką jak: „ Izolację”, „szkło” oraz dofinansowanie w znacznym stopniu do prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”.
– Organizowanie zebrań i szkoleń z przedstawicielami nauki oraz firmami branży budowlanej.
– Będąc w Kole Młodych będziesz miał bliski kontakt ze starszymi kolegami, którzy mogą pomóc ci w rozwiązywaniu problemów z którymi się borykasz na uczelni.

Co możesz nam zaoferować?

– Liczymy , że będziesz aktywnym członkiem koła Młodych, poprzez uczestnictwo w organizowanych wspólnie przedsięwzięciach.
– Jesteśmy otwarci na nowe pomysły .
Masz je? Chcesz je zrealizować? – ZRÓBMY TO WSPÓLNIE!
Plany na przyszłość?
– Po uzyskaniu dyplomu staniesz się pełnoprawnym członkiem PZITB (największej organizacji zrzeszającej inżynierów i techników budownictwa)

Kontakt

– Zajrzyj na stronę PZITB aby zaczerpnąć trochę wiedzy www.facebook.pl/kmpzitbgdansk z której dowiesz się m.in. na kiedy planujemy następne spotkanie
– Skontaktuj się z nami a odpowiemy na każde pytanie lub też zgłoś chęć przystąpienia do stowarzyszenia : pzitb.kmgdansk@gmail.com
Koło Młodych PZITB przy Politechnice Gdańskiej

Zarząd

Przewodniczący: Ariel Jabłoński

Zastępca: Mateusz Beyrowski

Sekretarz: Małgorzata Szewczyk