Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Czasopismo „Przegląd Budowlany” i „Inżynieria i Budownictwo”

 „Przegląd Budowlany” – czasopismo naukowo-techniczne od roku 1929 promujące polski przemysł budowlany.

Właścicielem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, którego celem jest transfer wiedzy z zakresu inżynierii lądowej do praktyki budowlanej w zakresie planowania inwestycji, wykonawstwa, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii informatycznych.

Informujemy o możliwości zamówienia prenumeraty miesięcznika w tradycyjnej wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej.

Koszt prenumeraty w wysokości 30% jej wartości pokrywa członek PZITB, a pozostałe 70% dofinansowuje Oddział.

Cena rocznej prenumeraty w wersji elektronicznej – 168,48 zł.

Oferta dla członków PZITB w wysokości 30% wynosi 50,54 zł.

Wersja elektroniczna jest dostępna na portalach: www.e-kiosk.pl, www.gazety.pl, www.nexto.pl.

Cena rocznej prenumeraty w wersji papierowej – 186,84 zł z VAT.

Oferta dla członków PZITB w wysokości 30% wynosi 56,00 zł.

Zamówienia można składać na adres: biuro@pzitbgdansk.pl

„Inżynieria i Budownictwo” – tematyka czasopisma obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej. Czasopismo adresowane jest do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, rzeczoznawców, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, a także studentów.

Możliwość zamówienia miesięcznika w wersji papierowej i elektronicznej jest na takich samych warunkach jak w przypadku „Przeglądu Budowlanego”, ceny również są takie same. Koszt prenumeraty w wysokości 30% jej wartości pokrywa członek PZITB, a pozostałe 70% dofinansowuje Oddział.

Zamówienia można składać na adres: biuro@pzitbgdansk.pl

Zachęcamy do składania zamówień na prenumeratę powyższych czasopism w korzystnej cenie.