Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

KURS przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane
PRAWO W BUDOWNICTWIE

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy inżynierów budowlanych oraz architektów w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Tematyka kursu jest opracowana pod kątem wymogów stawianych na egzaminach na uprawnienia budowlane.

Rodzaje specjalności: konstrukcje budowlane, inżynieryjna drogowa, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna kolejowa, architekci, inżynieryjna hydrotechniczna.

Wykładowcy:

mgr inż. architekt Andrzej Kondracki, inż. Krzysztof Użarowski – Prawo Budowlane
mgr inż. Michał Przymanowski – Wymagania Prawne dot. Stosowania Wyrobów przy Wykonywaniu                                                            Robót Budowlanych
mgr inż. Główny Specjalista ds. BHP Marek Krause – Przepisy BHP
dr inż. Małgorzata Czarnecka – Ochrona Środowiska
mgr Radca Prawny Beata Dąbrowska – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie. Uczestnicy w ramach kursu otrzymują w formie papierowej i część elektronicznej zestaw aktów prawnych obowiązujących na egzaminie.

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2022 odbędzie się w dniach:

14, 15, 21, 22, 28, 29 października, 04, 05 listopada 2022 r.

Ulotka sesja jesienna 2022

Zgłoszenie uczestnictwa