Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Konkurs wyKOMBinuj mOst

wyKOMBinuj mOst 2019

Konkurs inżynierski – zbuduj most z papieru.

W dniach 24-26 kwietnia 2019 roku na Politechnice Gdańskiej odbędzie się XII edycja konkursu wyKOMBinuj mOst. Celem konkursu jest zbudowanie konstrukcji inżynierskiej – papierowego mostu mając do dyspozycji jedynie klej i papier. Model jest oceniany według ustalonych kryteriów: nośności i masy. Drugiego dnia w ramach konkursu organizowana jest Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana – KOMBOferencja.

Więcej informacji na stronie Koła Naukowego KOMBO: https://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most

         

Ogólnopolski Konkurs Konstruktorski „wyKOMBinuj mOst 2019” organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej. Jest to już XII edycja wydarzenia, które na przestrzeni lat zyskało renomę i prestiż w całej Polsce. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku na rok przyciąga coraz więcej studentów uczelni technicznych, osób ze środowiska naukowego oraz największe firmy budowlane w kraju, które wspierają inicjatywę.

Uczestnicy zmierzą się z zadaniem projektowym polegającym na wykonaniu metrowego przęsła mostowego mając do dyspozycji jedynie klej i arkusze papieru. Model jest oceniany według ustalonych kryteriów: nośność i masa konstrukcji. To na pozór proste zadanie wymaga od uczestników mnóstwo wyobraźni, kreatywności połączonej z wiedzą techniczną.

Drugi dzień wydarzenia to zorganizowana przez Koło Naukowe KOMBOferencja, podczas której zostaną wygłoszone referaty o tematyce związanej z szeroko pojętym budownictwem – projektowaniem i wykonaniem konstrukcji. Ostatniego dnia odbędzie się oficjalne obciążanie mostów w celu wyłonienia zwycięskich zespołów oraz wykonanych przez nich konstrukcji.

Konkurs ma na celu kształtowanie zdolności projektowo-analitycznych i rozwijanie umiejętności kierowania projektem w ograniczonych warunkach oraz pod presją czasu, ponieważ na wykonanie przęsła mostowego uczestnicy mają jedynie 7 godzin. Udział w konkursie jest znakomitym doświadczeniem, które z pewnością będzie przydatne w przyszłej praktyce zawodowej.