Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Na uroczystej inauguracji roku akademickiego w dniu 27.09.2018 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zostały wręczone nagrody za najlepszą pracę  dyplomową.

I Nagroda dla mgr inż. Marty Łupina

za pracę pt.: „Niezgodności spawalnicze w spoinach czołowych i zmiany w stanie naprężeń wywołane procesem spawania”

I Wyróżnienie dla mgr inż. Marka Korzeniowskiego

za pracę pt.: „Zaawansowana ocena stanu zmęczeniowego mostów przy wykorzystaniu danych monitoringu technicznego”

II Wyróżnienie dla mgr inż. Magdaleny Pietrusińskiej

za pracę pt.: „Projekt stalowego silosu z uwzględnieniem obciążenia sejsmicznego”

zobacz więcej