Ładowanie...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Gdańsku

Powołanie do pracy w Zarządzie Głównym PZITB w kadencji 2016-2020

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego PZITB kolega Kazimierz Gwizdała, członek naszego Oddziału, został powołany do składu Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB (patrz załącznik), natomiast kolega Dariusz Kowalski, członek Zarządu Oddziału, do składu Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB (patrz załącznik). Kolega Dariusz Kowalski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu.